E. Knol, E. Schuman, Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie, 2018-46, 2018, STOWA 
S.M. Scherrenberg, M.J.C. van den Braak, J.D. Boorsma, E. Knol, Efficient combination of nutrient and micro pollutant removal of WWTP effluent; a next-generation solution, 2018, Singapore International Water Week
R. van Pinxteren, O. Deegens, C. Petri, Vervolgonderzoek slibdesintegratie rwzi Nieuwgraaf, 2013 W04, 2013, Stowa (E. Knol als reviewer/projectleider)
A. Sengers, M. van Boldrik, E. Knol, Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi's, Neerslag nr 4, 2010, Waternetwerk
M. van Boldrik, A. Gaillard, E. Knol, Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’s, 2010-03, 2010, Stowa, ISBN: 978.90.5773.479.03
E. Knol, K. Appeldoorn, R. van Kempen, Proces Data Management Systeem, Neerslag nr 3, 2009 Waternetwerk 
E. Knol, K. Appeldoorn, R. van Kempen, Procesdatamanagementsysteem hulpmiddel voor betrouwbaardere rapportages zuiveringsinstallaties, H2O nr 14/15, 2008 Nijgh Periodieken
E. Knol, J. Heesters, Bosman Watermanagement en Tauw bezoeken full scale Fuzzy Filter installaties in Amerika, Neerslag nr 01, 2007 Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer
T. Flameling, E. Knol, S. Weijers, J. de Jonge, Ontwikkeling en borging technologische kennis over rwzi, H2O nr 8, 2006, Nijgh Periodieken
E. Knol, T. Flameling, H. Bron, Roze balletjes van Fuzzy Filter perfecte nazuivering effluent, H2O nr 7, 2006, Nijgh Periodieken
Back to Top